Аналіз

позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу,

  класних керівників за 2017-2018 навчальний рік

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 17

М.ГЕНІЧЕСЬКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   У 2017-2018 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України: «Про професійно-технічну освіту», «Нова українська школа», Національної програми виховання, концепції «За здоровий спосіб життя», завдань Державної національної програми «Освіта»,  Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді , Заходів щодо її реалізації та  методичних  рекомендацій з  національно-патріотичного виховання у навчальних закладах на 2015-2020 роки, методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році, обласної комплексної програми з національно – патріотичного виховання «Дитина– громадянин – патріот Батьківщини».

Проблема, над якою працював  три роки педагогічний колектив була: «Вдосконалення форм і методів  національно – патріотичного виховання робітничої молоді в сучасному навчально – виховному процесі».

Вся виховна робота з учнями планувалась  за напрямками виховання:фізичне, художньо – естетичне, історичних знань і правової пропаганди, військово – патріотичне, моральне, національно – патріотичне, родинно – сімейне, екологічне, громадянське, трудове. Вона виділена в тематичні місячники  і була спрямована на  виховання у молодого покоління:

  • утвердженню в свідомості і почуттях  особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
  • підвищенню престижу   військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата, як до Захисника Вітчизни, героя;
  • набуттю учнями та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі у процесах державотворення;
  • формуванню толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
  • формуванню мовної культури, оволодінню і вживанню української мови як  духовного коду нації, тощо.
 
 

Самоврядування


 Конституція


 Статут парламентської республіки


 Склад парламентської республіки


 Методичні рекомендаціі  на 2018-2019 н.р.


 Волонтери


 Виховуємо патріота України


 Практичний психолог


  Антибулінг


  Гуртки